باغ ایرانی

دکتر فاخر بر اساس سالیان سال تجربیات خود در زمینه گیاه‌شناسی و باغداری، هر هفته یک گیاه را معرفی می‌کنند و شیوه‌های کاشت و نگهداری آن را آموزش می‌دهند

© 2020 RadioBamdad.com design by MiaPixel.com