top of page

دنیای حیوانات خانگی

مهناز دوستی درباره‌ی دنیای حیوانات خانگی و تأثیر آن‌ها بر زندگی و روحیات ما انسان‌ها صحبت می‌کنه و راه‌های درست نگهداری و ایجاد رابطه احساسی با حیوانات خانگی رو با زبانی ساده می‌گه. این برنامه پلی است به دنیای حیوانات خانگی برای کسانی که هنوز به این سرزمین رویایی وارد نشده‌ن و راهنمونیه برای کسایی که وارد شده‌ن و می خوان که بهترش کنن

دنیای حیوانات خانگی
bottom of page