top of page

شناخت موسیقی کلاسیک

مریم شیوا در این برنامه، موسیقی کلاسیک را بعنوان بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ انسانی و در بستر تاریخ، شرح می‌دهد و آهنگسازان صاحب نام هر دوره را معرفی و آثارشان را بررسی می‌کند

شناخت موسیقی کلاسیک
bottom of page