top of page

هشتمین روز هفته

هشتمین روز هفته نمادی است از روزگار پرشتاب کنونی که گذشته و روایت‌های آن‌را از ما دور می‌کند
در هشتمین روز هفته از هر نگاه سخنی خواهیم داشت از جُنگ روایت‌ها خواهید شنید، از جَنگ روایت‌ها و از قصه‌ها خواهیم گفت و شاید هم از غصه‌ها ولی با نگاهی پرامید به فرداهای بهتر
در هشتمین روز هفته خواهید شنید آن‌چه را که در هفت روز هفته کم‌تر مجالی برای شنیدن آن‌ها وجود دارد

هشتمین روز هفته
bottom of page